Dünyada etçi koyun ırkları arasında bulunan ile de france koyunu, her türlü mera ve iklim koşullarında yetiştirilebilen koyun ırkıdır. Anavatanı isminden anlaşılacağı üzere Fransa’dır. Paris ve çevresindeki meralarda yetiştirilmiş olan ile de france koyunu birçok dünya ülkesinde yetiştirilmektedir.
Dünyada etçi koyun ırkları arasında bulunan ile de france koyunu iri yapılı bir koyun ırkıdır. Görüntüsü ile etçi koyun ırkı olduğu hemen belli olmaktadır.
İle de france koyunu ülkemizde son zamanlarda çok aranan koyun ırkları arasındadır. Birçok girişimci dışarıdan ithal olarak getirip, ülkemizde satışını gerçekleştirmektedir. İle de france koyunu et randımanı yüksek koyun ırklarından olması cazip hale gelmesini sağlamaktadır. % 55 bazı yerlerde % 60 et randımamına sahip olan ile de france koyunu çok aranan etçi koyun ırkları arasında birinci sıradadır.